Tin tức

HYALOFAST™ là sản phẩm dạng HYAFF (HA based polymer) phân huỷ sinh học với cấu trúc không dệt được sử dụng trong quy trình tái tạo sụn MỘT BƯỚC
Được giới thiệu lần đầu vào năm 1992, dây chằng LARS đang được sử dụng ngày càng phổ biến như một vật liệu cố định vững chắc để mô tự nhiên phát...