Sụn nhân tạo Hyalofast - Lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam

HYALOFAST™ là sản phẩm dạng HYAFF (HA based polymer) phân huỷ sinh học với cấu trúc không dệt được sử dụng trong quy trình tái tạo sụn MỘT BƯỚC

HYALOFAST™ - Sản phẩm lý tưởng áp dụng trong kỹ thuật tái tạo sụn tiên tiến chỉ trong một bước cần có ít nhất các đặc tính nổi trội sau: 
+) Có thể phân hủy sinh học  và Tương thích sinh học
+) Cấu trúc 3D: cho phép phân bố tế bào ba chiều đồng nhất
+) Hoạt tính sinh học: kích thích tăng sinh và biệt hóa tế bào 

HYALOFAST™ là sản phẩm dạng HYAFF (HA based polymer) phân huỷ sinh học với cấu trúc không dệt được sử dụng trong quy trình tái tạo sụn MỘT BƯỚC
Hyalofast có thể sử dụng kết hợp với Tế bào gốc trung mô (MSC) theo hai cách tiếp cận khác nhau:
+) Là tổ chức khung (Scaffold) cho dịch hút tuỷ xương
+) Là lớp phủ bảo vệ sụn sau khi kích thích tuỷ xương (microfracture) hoặc sau quy trình đục lỗ chọc tuỷ. 

HYALOFAST™ được chỉ định để điều trị các dị tật ở sụn hoặc đầu sụn:
+) Tổn thương sụn cấp III và IV  
+) Tổn thương sụn đơn hoặc đa cấp 
Nguyên nhân:
+) Tổn thương cấp tính
+) Chấn thương vi mô lặp đi lặp lại
+) Kết quả phẫu thuật không ổn định và/hoặc sai lệch (liên quan đến phẫu thuật tái tạo và/hoặc sửa chữa)
+) Bệnh viêm tuỷ xương (OCD).