Gân nhân tạo Lars

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1992, dây chằng LARS đang được sử dụng ngày càng phổ biến như một vật liệu cố định vững chắc để mô tự nhiên phát triển bao quanh . Với cấu trúc 'sợi song song xoắn trước' được cấp bằng sáng chế, LARS được thiết kế sản xuất giúp tránh các vấn đề gặp phải với các sản phẩm dây chằng tổng hợp thế hệ cũ.