Khớp háng toàn phần và bán phần

Khớp háng toàn phần và bán phần gồm 2 loại: Có xi măng và không xi măng.

Các sản phẩm: 

  1. Khớp háng toàn phần/bán phần không xi
  2. Khớp háng toàn phần không xi 2 trục linh động
  3. Khớp háng toàn phần không xi ổ cối Multi-holes
  4. Khớp háng toàn phần/ bán phần có xi măng
  5. Khớp gối cân bằng đẳng trường Unity
  6. Khớp gối linh động/cố định Rotaglide+ bảo tồn dây chằng chéo sau.
Thứ tự hiển thị: 
2