Khớp gối toàn phần Rotaglide+

Khớp gối nhân tạo linh động (mobile bearing) đầu tiên trên thế giới, được giới thiệu vào năm 1988.

Khớp gối nhân tạo động nghĩa là phần lồi cầu đùi vừa xoay và vừa trượt trên miếng lót mâm chày khi gấp duỗi gối. Mô phỏng động lực học khớp gối   bình thường, do đó giảm thiểu mài mòn, tăng tuổi thọ và chức năng cho khớp. 

Thứ tự hiển thị: 
1