Khớp gối cân bằng đẳng trường Unity

Nguyên tắc an toàn khi gấp gối tối đa.
  • Unity là thành quả kết hợp các nghiên cứu về giải phẫu chức năng, động lực học khớp và các nguyên tắc phẫu thuật hiện đại.
  • Thiết kế của Unity duy trì tâm vận động của lồi cầu đùi, đem lại chức năng tốt hơn cho người bệnh so với các thiết kế cũ. Unity bảo tồn đường khớp cho phép tâm vận động của lồi cầu đùi không thay đổi trong quá trình gấp duỗi gối.
  • Lớp đệm mâm chày phủ bóng, có cơ chế khóa tiên tiến làm giảm thiểu vi chuyển động tới 25%. Có thể xoay 15 độ khi duỗi, xoay 25 độ khi gập.
Thứ tự hiển thị: 
1