Hệ thống Laser phẫu thuật

Hệ thống Laser phẫu thuật YAG, CO2 và Diode.

Có nhiều chủng loại sản phẩm

1. Laser YAG: Limax 120 - Lomax 160

2. Laser CO2:  MCO 50 Plus - MCO 25 Plus

3. Laser Diode: Diomax

Thứ tự hiển thị: 
2