Hệ thống Dao mổ điện cao tần

Dao mổ điện cao tần công suất từ 80W đến 360W.

Dao mổ điện cao tần công suất từ 80W đến 360W.

Model Maxium có chức năng hàn mạch tự động.