Đèn treo trán LED

Dùng chung với Kính lúp phẫu thuật.

Cường độ sáng 50.000 Lux.

Thứ tự hiển thị: 
1