CMF Implants (Vật liệu cấy ghép hàm - mặt)

Vật liệu cấy ghép hàm - mặt. Chất liệu titan và tự tiêu.

Nội dung đang cập nhật.

Thứ tự hiển thị: 
1