Univet

Đèn treo trán LED

Dùng chung với Kính lúp phẫu thuật.

Kính lúp phẫu thuật

Kính lúp phẫu thuật cường độ phóng đại từ 2.0x đến 6.0x. Made in Italy.