KLS Martin Group

Đèn mổ LED

Đèn mổ LED cường độ sáng từ 120.000Lux đến 160.000Lux

Hệ thống Dao mổ điện cao tần

Dao mổ điện cao tần công suất từ 80W đến 360W.

Hệ thống Laser phẫu thuật

Hệ thống Laser phẫu thuật YAG, CO2 và Diode.