Gân nhân tạo Lars

Chốt cố định gân nhân tạo

Chốt cố định gân nhân tạo vật liệu Titan kích thước f4.7mm - 10.0mm

Gân nhân tạo

Gân nhân tạo (ACL/PCL/ACJ/Gluteal Repair)

Neo cố định

Neo cố định vật liệu CoCr kích thước 6, 8, 10 mm.