Corin Group

Công nghệ nổi bật

Công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: ECiMa và Mô phỏng sinh học.

Khớp háng toàn phần và bán phần

Khớp háng toàn phần và bán phần gồm 2 loại: Có xi măng và không xi măng.