Giới thiệu

HYALOFAST™ là sản phẩm dạng HYAFF (HA based polymer) phân huỷ sinh học với cấu trúc không dệt được sử dụng trong quy trình tái tạo sụn MỘT BƯỚC